Privacyverklaring

CT Telecom denkt aan je

Wij zijn ons ervan bewust en waarderen het dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij jou uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Zo snap je precies hoe wij werken.

Ook zorgen wij gelet op de toepasselijkheid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanzelfsprekend voor een zorgvuldige verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens.

CT Telecom B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Algemeen

In deze privacyverklaring geeft CT Telecom B.V. informatie over de verwerking van persoonsgegevens door CT Telecom B.V. gevestigd aan de Rooseveltstraat 76, 2321BM te Leiden en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 27321932. CT Telecom B.V. is bereikbaar via telefoon 088-2350000 en per e-mail: support@cleartalk.nl.

Juridische gronden voor het gebruik van uw gegevens

Volgens de privacywetgeving vertellen wij u op basis van welke ‘juridische gronden’ wij gegevens gebruiken.

CT Telecom B.V. gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de gevraagde diensten te leveren zoals contractueel is vastgelegd.

Daarnaast kan het voorkomen dat wij uw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’.

CT Telecom B.V. gebruikt de verzamelde gegevens in dit geval om haar klanten zo optimaal en persoonlijk mogelijk service te verlenen. Hierbij staat uw privacy altijd centraal.

Ook kan het voorkomen dat wij een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld bij vermoeden van fraude.

Tenslotte heeft u ons in sommige gevallen zelf toestemming gegeven om uw gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief en mailing.

Toegang tot uw gegevens

CT Telecom B.V. verstrekt uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van de afgenomen diensten. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Betrokken derden kunnen zijn: Bezorgdiensten, reparateurs, betaalpartners, incassobureaus en deurwaarders, IT-dienstverleners, Telecom dienstverleners.

Als u voldoet aan onze voorwaarden om op rekening te kopen laten wij uw kredietwaardigheid toetsen. Wij maken daarbij gebruik van externe bureaus. Voor dat kredietonderzoek kunnen we uw gegevens aan anderen geven, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken. Daarnaast kunnen we u bellen om u te herinneren aan een factuur die is verlopen. Soms voeren anderen dat telefoongesprek voor ons. Ook kunnen we uw gegevens doorgeven aan een incassobureau en/of deurwaarder die namens ons niet-betaalde facturen incasseert.

In verdachte situaties kunnen wij verplicht zijn om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens CT Telecom B.V.

U heeft zelf altijd het recht tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens.

Opslag van uw gegevens

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Op onze diensten zijn algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging van toepassing, teneinde door klanten verstrekte informatie te beschermen. Wij treffen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Wij slaan de volgende gegevens van u op:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, factuuradres, afleveradres, BTW nummer en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden;
  • ​Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van onze diensten en over speciale aanbiedingen en acties. Denk hierbij onder meer aan onze mailing en nieuwsbrief. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar support@cleartalk.nl;
  • ​Als u gebruikt maakt van diensten van CT Telecom B.V. bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw CT Telecom B.V.  account slaan wij informatie op zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres, afleveradres, BTW nummer en betaalgegevens;
  • ​Als u bij ons solliciteert en uw CV meestuurt, zijn dit persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt.

Bewaren van uw gegevens

CT Telecom B.V.  bewaart en gebruikt uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Daarna wordt alle data die wij van u hebben verwijderd. We kunnen uw gegevens anoniem gebruiken, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages.

Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Voorgaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval wij deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Links naar andere websites:
Onze website(s) bevatten eventueel links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Vragen of klachten

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacyverklaring van CT Telecom B.V., dan kunt u een e-mail sturen naar support@cleartalk.nl.

Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen altijd in overeenstemming met de wet door ons worden behandeld.

Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Kijk eens op de Vraag en Antwoord pagina. Wanneer uw vraag hier niet bij staat, stel dan uw vraag via een ticket of e-mail naar support@cttelecom.nl of neem telefonisch contact op met onze klantenservice via telefoonnummer +31 (0)88 235 0000.